biên bản huỷ hoá đơn

Biên bản huỷ hoá đơn mới nhất-Biên bản điều chỉnh, thu hồi hoá đơn

Với những người chuyên xử lý giấy tờ, kế toán lập hoá đơn thì biên bản huỷ hoá đơn là khái niệm không có gì là lạ. Loại biên bản này được sử dụng như thế nào? Dùng trong những trường hợp nào? Biên bản huỷ hoá đơn khác gì với biên bản thu hồi và điều chỉnh hoá đơn. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ điều đó. 

I. Phân biệt biên bản huỷ hoá đơn với các loại biên bản khác

Không ít người không phân biệt được biên bản huỷ hoá đơn với một vài loại biên bản khác liên quan đến hoá đơn. Mặc dù biết là khác nhau, nhưng lại không biết khi nào nên dùng hoá đơn nào. 

1. Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Theo khoản 3, điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC: 

 • Trường hợp hoá đơn đã được lập, giao hoá đơn cho người mua; đã giao hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế thì khi phát hiện sai sót nào phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản. Trong văn bản, biên bản ghi rõ sai sót. Đồng thời người lập hoá đơn phải điều có trách nhiệm điều chỉnh sai sót đó. 
 • Trong hoá đơn điều chỉnh hoá đơn phải ghi rõ ràng sự điều chỉnh. Tăng hay giảm về số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất… và các vấn đề liên quan. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập

Như vậy, nếu hóa đơn viết sai mà đã kê khai thì bạn không được thu hồi mà phải lập biên bản điều chỉnh

1.1. Nội dung khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

 • Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày
 • Người đại diện 2 bên (Thường là người đại diện pháp luật) ký, ghi rõ họ tên + Đóng dấu
 • Nội dung trên biên bản điều chỉnh phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh những gì….

1.2 Chú ý

 • Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai Thuế: Ngoài việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai. Bạn còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.
 • Cụ thể từng mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn cho từng trường hợp sai sót sẽ được viết chi tiết tại bài sau.
 • Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số Thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại  Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.
 • Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai chỉ được sử dụng cho hóa đơn đã lập sai trước đó nhưng chưa kê khai thuế. Nếu kế toán đã kê khai thuế thì phải viết hóa đơn điều chỉnh, không được phép hủy hóa đơn, đồng thời phải có biên bản điều chỉnh hóa đơn kèm theo thay cho biên bản hủy hóa đơn.

2. Biên bản hủy hóa đơn là gì? 

Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy. Theo thông tư 39/2014/TT-BTC doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn cũ.

biên bản huỷ hoá đơn
biên bản huỷ hoá đơn

Download biên bản huỷ hoá đơn

3. Biên bản thu hồi hóa đơn

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai Thuế. Nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn đã lập

II. Biên bản huỷ hoá đơn và những điều cần nắm rõ 

1. Hóa đơn được xác định đã hủy

 • Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng.
 • Các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hóa đơn nào hoặc không còn chữ trên tờ hóa đơn để có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.
 • Hóa đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hóa đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hóa đơn.

2. Các trường hợp hủy hóa đơn

Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mấ.

Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

 • Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
 • Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
 • Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.
 • Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

4. Hồ sơ hủy hóa đơn gồm

Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

Biên bản hủy hóa đơn

Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Thực hiện phương pháp cắt góc hóa đơn​.

Biên bản huỷ hoá đơn cần được lập và tiến hành theo đúng quy định. Hy vọng, với những chia sẻ của chúng tôi, bạn đọc đã hiểu rõ hơn. Từ đó phân biệt được loại biên bản này với các loại biên bản khác.