mẫu giấy ủy quyền 2019

Tổng hợp 13 mẫu giấy ủy quyền thông dụng nhất 2019


Giấy ủy quyền hay hợp đồng ủy quyền là một dạng văn bản pháp lý được sử dụng phổ biến hiện nay trong nhiều lĩnh vực trong đời sống, áp dụng cho công ty , cá nhân tổ chức, được sử dụng để thỏa thuận về các nội dung ủy quyền. Giấy ủy quyền có giá trị pháp lý với bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. Hiện nay có những mẫu giấy ủy quyền nào được sử dụng rộng rãi? Nội dung của một mẫu giấy ủy quyền cần có là gì? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền xác nhận vào giấy ủy quyền( hợp đồng ủy quyền)? Cùng trithucviet.net tìm hiều nhé!

1. Một số mẫu giấy ủy quyền hiện nay

Giấy ủy quyền được sử dụng trong nhiều trường hợp tùy vào các trường hợp sẽ có những mẫu thích hợp như:

 • Mẫu giấy ủy quyền thanh toán
 • Mẫu giấy ủy quyền nhận lương thay
 • Mẫu giấy ủy quyền cho trẻ đi máy bay
 • Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại
 • Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp
 • Mẫu giấy ủy quyền thu hồi nợ
 • Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân
 • Mẫu giấy ủy quyền dành cho họp hội đồng cổ đông
 • Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng
 • Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/ tổng giám đốc cho phó giám đốc
 • Mẫu giấy ủy quyền làm giấy khai sinh
 • Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất
 • Mấu giấy ủy quyền bằng tiếng anh…….

1.1 Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán

Giấy ủy quyền thanh toán là một trong những biểu mẫu giấy ủy quyền được sử dụng khá phổ biến hiện nay giữa cá nhân với cá nhân và giữa cá nhân với doanh nghiệp. Mục đích của việc sử dụng giấy ủy quyền thanh toán là để ủy quyền cho một người nào đó thay mình thực hiện việc thanh toán

Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán
Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán

DOWNLOAD MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CHO NGÂN HÀNG THANH TOÁN

1.2 Mẫu giấy ủy quyền nhận lương thay

Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH là biểu mẫu giấy ủy quyền giữa người ủy quyền cho bên nhận ủy quyền thực hiện việc nhận lương , trợ cấp bảo hiểm xã hội . Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm lĩnh thay.

Mẫu giấy ủy quyền nhận lương thay

DOWNLOAD MẪU GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN LƯƠNG THAY

1.3 Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp là được sử dụng để ủy quyền cho người khác nhận thay bằng tốt nghiệp trong các trường hợp người ủy quyền không thể trực tiếp nhận vì các lý do bất khả kháng như ốm đau, thương tích …

cách viết mẫu giấy ủy quyền dành cho sinh viên nhận bằng tốt nghiệp
Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

DOWNLOAD MẪU GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

1.4 Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại là giấy tờ pháp lý được lập ra để ủy quyền giải quyết các vấn đề về khiếu nại tố cáo, giấy uỷ quyền khiếu nại cần có đấy đủ thông tin của người ủy quyền, người nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền, xác nhận của cơ quan nhà nước có trách nhiệm.

cách viết mẫu giấy ủy quyền khiếu nại
Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại

DOWNLOAD MẪU GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

1.5 Mẫu giấy ủy quyền thu hồi nợ

Mẫu giấy ủy quyền thu hồi nợ được lập ra để thực hiện thay quyền thu hồi nợ cho bên thứ ba, hoặc cá nhân tổ chức nào đó, bên thứ ba được quyền thu hồi toàn bộ số nợ hoặc một phần nợ của bên ủy quyền cho tổ chức cá nhân.

cách viết mẫu giấy ủy quyền thu hồi nợ chi tiết nhất
Mẫu giấy ủy quyền thu hồi nợ

DOWNLOAD MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THU HỒI NỢ

1.6 Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Giấy ủy quyền cá nhân được áp dụng cho nhiều trường hợp , mẫu này là mẫu cơ bản có thể sử dụng ủy quyền để sử dụng tài sản, sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước như nộp thuế, ủy quyền quản lý doanh nghiệp, …

Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân

DOWNLOAD MẪU GIẤY ỦY QUYỀN DÀNH CHO CÁ NHÂN

1.7 Mẫu giấy ủy quyền họp hội đồng cổ đông

Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên (hoặc bất thường) các cổ đông trong công ty cổ phần có thể ủy quyền cho người khác tham gia họp đại hội cổ đông, sử dụng phần cổ phần của mình. Cổ đông có thể vẫn thực hiện được quyền biểu quyết của mình mặc dù vắng mặt tại phiên họp ĐHĐC.

cách viết mẫu giấy ủy quyền chi tiết theo mẫu mới nhất 2019
Mẫu giấy ủy quyền họp hội đồng cổ đông

DOWNLOAD MẪU GIẤY ỦY QUYỀN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1.8 Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/tổng giám đốc cho cấp phó

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho cấp phó: để thực hiện các công việc của giám đốc hay tổng giám đốc để quản lý vận hành công ty trong thời gian nhất định, giấy ủy quyền của giám đốc cho cấp phó phải có đầy đủ thông tin của người ủy quyền, người nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền , thời gian bắt đầu và kết thức ủy quyền.

mẫu giấy ủy quyền giám đốc tổng giám đốc

TẢI VỀ Mẫu giấy ủy quyền giám đốc/ tổng giám đốc

1.9 Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng là văn bản có giá trị pháp lý. Giấy ủy quyền tham gia tố tụng sử dụng trong trường hợp người ủy quyền , ủy quyền cho người nhận ủy quyền thực hiện việc tố tụng trong một vụ án. Nội dung của giấy ủy quyền tham gia tố tụng phải có là thông tin của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, thời gian ủy quyền, nội dung ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Download mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng ( bản đẹp)

1.10 Mẫu giấy ủy quyền cho trẻ đi máy bay

Mẫu giấy ủy quyền trẻ em đi máy bay với người thân là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền về việc cho trẻ em dưới 12 tuổi đi máy bay với người thân. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin người ủy quyền, người được ủy quyền, thông tin về trẻ đi máy bay

Mẫu giấy ủy quyền cho trẻ đi máy bay- áp dụng cho trẻ dưới 12 tuổi
Mẫu giấy ủy quyền cho trẻ đi máy bay

DOWNLOAD MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CHO TRẺ ĐI MÁY BAY – BẢN ĐẸP

1.11 Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đấtC

Giấy ủy quyền sử dụng đất hay hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng sử dụng đất đang được sử dụng rộng rãi hiện nay trong lĩnh vực nhà đất hiện nay.

cách viết mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất
mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

DOWNLOAD MẪU GIẤY ỦY QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT2

1.12 Mẫu giấy ủy quyền làm lại giấy khai sinh

Giấy ủy quyền làm lại giấy khai sinh là một trong những biểu mẫu giấy ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân, được sử dụng trong trường hợp cần làm lại giấy khai sinh đã mất hoặc hư hỏng nhưng không thể tự mình đi làm lại được. Người nhận ủy quyền có thể là người thân hoặc bạn bè của người cần làm lại giấy khai sinh. Giấy ủy quyền phải có đầy đủ các thông tin của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền, cam kết ủy quyền của hai bên

cách viết mẫu giấy ủy quyền làm giấy khai sinh
mẫu giấy ủy quyền làm giấy khai sinh

DOWNLOAD MẪU GIẤY ỦY QUYỀN LÀM LẠI GIẤY KHAI SINH

1.13 Mẫu giấy ủy quyền bằng tiếng anh

Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh – Power of attorney – dành cho cá nhân khi giao nhận chứng từ. Giấy ủy quyền bản song ngữ quy định rõ người ủy quyền và người được ủy quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với công việc đã ủy quyền

mẫu giấy ủy quyền bằng tiếng anh, mẫu giấy ủy quyền song ngữ
mẫu giấy ủy quyền tiếng anh- mẫu giấy ủy quyền song ngữ

DOWNLOAD MẪU GIẤY ỦY QUYỀN SONG NGỮ

2. Ý nghĩa, giá trị pháp lý của giấy ủy quyền

Một trong những quan hệ ủy quyền phổ biến nhất là quan hệ ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân. Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì hoạt động ủy quyền cá nhân được thực hiện dưới các dạng chủ yếu sau

 • Ủy quyền quản lý tài sản tại nơi cư trú của người vắng mặt
 • Ủy quyền quản lý tài sản, quản lý vận hành của các chủ thể trong doanh nghiệp , công ty, tổ chức
 • Uỷ quyền trong các giao dịch dân sự, cá nhân, tổ chức để thực hiện các giao dịch dân sự cho mình

Những nguyên tắc của hoạt động ủy quyền cần xác lập như sau:

 • Quan hệ ủy quyền xác lập bằng văn bản: Quan hệ ủy quyền, đại diện theo ủy quyền phải được xác lập bằng văn bản theo đúng quy định tại Điều 135, Bộ luật dân sự năm 2015 về căn cứ xác lập quyền đại điện
 • Thời hạn ủy quyền: xác lập thời hạn ủy quyền cụ thể theo thỏa thuận hoặc theo quy đinh của pháp luật
 • Nội dung ủy quyền: Người ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung công việc dựa trên phạm vi ủy quyền ( quy định tại Điều 141, Bộ luật dân sự năm 2015).

3. Các hình thức ủy quyền

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Việc lập giấy ủy quyền có 2 trường hợp xảy ra:

3.1 Ủy quyền đơn phương

Ủy quyền đơn phương : tức Giấy ủy quyền không có sự tham gia của bên nhận ủy quyền. Việc lập giấy ủy quyền không đòi hỏi bên nhận ủy quyền phải đồng ý và không có giá trị bắt buộc bên nhận ủy quyền phải thực hiện các công việc ghi trong giấy. Do vậy, nếu sau khi Giấy ủy quyền được lập mà bên nhận ủy quyền không thực hiện công việc theo cam kết thì bên ủy quyền cũng không có quyền yêu cầu bên nhận ủy quyền phải thực hiện, kể cả việc bồi thường thiệt hại, nếu có.

3.2 Ủy quyền có sự tham gia của cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền

Ủy quyền có sự tham gia của cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền . Trường hợp này về hình thức là giấy ủy quyền nhưng về bản chất là hợp đồng ủy quyền. Nếu có tranh chấp, pháp luật sẽ áp dụng các quy định về hợp đồng ủy quyền để giải quyết. Theo đó, người được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc và hưởng các quyền trong phạm vi quy định của giấy ủy quyền. Trong trường hợp người được ủy quyền có hành vi vượt quá phạm vi đó thì phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với phần vượt quá.

4. Cách viết mẫu giấy ủy quyền

Cách viết giấy ủy quyền sao cho rõ ràng, đầy đủ thông tin giữa 2 bên, cần có dấu xác nhận để về sau nếu xảy ra vấn đề gì sẽ có cách giải quyết hiệu quả theo nội dung trên giấy ủy quyền đã thống nhất

– Thông tin về hai bên: gồm có bên tham gia ủy quyền và bên nhận ủy quyền

Nội dung ủy quyền: bao gồm các nội dung cần ủy quyền để người được ủy quyền có căn cứ thực hiện và các bộ phận liên quan có sự hỗ trợ phù hợp.

– Thời hạn ủy quyền: ghi rõ thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc việc ủy quyền

– Nghĩa vụ của các bên: Hai bên cần thỏa thuận rõ các nghĩa vụ cần thực hiện để tránh xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn sau này.

– Cam kết của các bên : cam kết hai bên về nội dung ủy quyền, và cần có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

Về nội dung chính thì giấy ủy quyền cần đầy đủ các thông tin của các bên , nội dung ủy quyền , thời gian bắt đầu và kết thúc việc ủy quyền, và cần có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm tránh các rắc rối về sau

Cách viết giấy ủy quyền dành cho doanh nghiệp
Cách viết giấy ủy quyền

5. Thẩm quyền xác nhận giấy ủy quyền hay hợp đồng ủy quyền của cơ quan nhà nước là ủy ban nhân dân xã/phường ?

Việc xác nhận chứng thực của cơ quan nhà nước đối với giấy ủy quyền hay hợp đồng ủy quyền thuộc về cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào là vấn đề còn gây tranh cãi. Các bạn tham khảo bài biết này để có câu trả lời nhé. ĐỌC THÊM

Với bài viết trên Trithucviet.net hi vọng bạn có thể hiểu được cách viết một mẫu giấy ủy quyền một cách chính xác nhất. Chúc các bạn thành công.