Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn

Tổng hợp các mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2019

Hiện nay, để tránh xảy ra những tranh cãi giữa người sử dụng lao động và người lao động, chúng ta nên tiến hành ký kết hợp đồng lao động để đảm bảo không phát sinh những rủi ro không đáng có. Tuy nhiên, làm hợp đồng sao cho đúng thì vẫn là câu hỏi khó với nhiều người. Bài viết dưới đây gửi đến bạn một số mẫu hợp đồng lao động và hướng dẫn cách làm hợp đồng chi tiết nhất.

I. Một số mẫu hợp đồng lao động

Chúng tôi xin gửi đến bạn một số mẫu hợp đồng để tham khảo dưới dây

1. Mẫu hợp đồng lao động đơn giản

Mẫu hợp đồng lao động đơn giản
Mẫu hợp đồng lao động đơn giản

Download mẫu hợp đồng đơn giản

2. Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn

Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn
Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn
Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn
Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn
Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn
Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn
Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn
Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn
Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn
Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn
Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn
Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn

Dowload mẫu hợp đồng lao động không thời hạn

3. Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ
Mẫu hợp đồng lao động thời vụ
Mẫu hợp đồng lao động thời vụ
Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Download mẫu hợp đồng lao động thời vụ

II. Hợp đồng lao động là gì?

Mẫu hợp đồng lao động là văn bản thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động bao gồm những điều khoản về lao động như quyền và nghĩa vụ của hai bên, nội dung công việc… Hợp đồng lao động phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện giữa hai bên và đảm bảo không làm trái quy định của pháp luật.

Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, hai bên có quyền yêu cầu sửa đổi nội dung hợp đồng và phải có sự đồng thuận của các bên liên quan.

III. Hợp đồng lao động phải có những nội dung nào?

Thông thường, trong mẫu hợp đồng lao động chuẩn phải có những nội dung sau:

 • Thông tin bao gồm họ tên, địa chủ của người thuê lao động hoặc người đại diện theo pháp luật.
 • Thông tin cá nhân của người lao động gồm có họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh sống, số chứng minh thư/căn cước công dân …
 • Nội dung công việc chính và địa điểm lao động.
 • Thời hạn sử dụng lao động.
 • Khoản lương người lao động được nhận, thời gian nhận lương, hình thức trả lương, lương phụ cấp … 
 • Tiến trình nâng bậc, nâng lương
 • Thời gian làm việc và nghỉ ngơi
 • Cung cấp những trang bị bảo hộ cho người lao động (nếu có)
 • Việc mua Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động.
 • Chế độ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề, trình độ.

IV. Cách làm hợp đồng lao động chi tiết

1. Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp

Tên và địa chỉ của bên sử dụng lao động (thường là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân …): ghi theo thông tin trong giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đã được cấp, cá nhân thuê người lao động thì ghi đầy đủ họ tên, số chứng minh của người đó theo giấy tờ tùy thân.

Về phía người đại diện:  thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh sống, vị trí/chức danh đang công tác, số chứng minh thư/căn cước công dân.

2. Thông tin người lao động

Thông tin cá nhân của người lao động gồm có họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh sống, số chứng minh thư/căn cước công dân …

 • Nếu người lao động là người ngoại quốc, làm việc tại Việt Nam thì cần có thêm giấy phép lao động có thông tin rõ ràng cấp khi nào và cấp tại đâu.
 • Người lao động từ 15-18 tuổi cần có thêm văn bản về việc người đại diện xác nhận giao kết hợp đồng lao động. Người đại diện thường là thân nhân.
 • Người lao động chưa đủ 15 tuổi: ngoài những thông tin cá nhân, cần có thêm thông tin của người đại diện và văn bản của người dưới 15 tuổi đồng ý để người đại diện thay mình ký kết hợp đồng.

3. Công việc và địa điểm làm việc

Về công việc: ghi rõ ràng nội dung công việc mà người lao động phải thực hiện như đã thoả thuận, không vi phạm pháp luật.

Về địa điểm làm việc: ghi địa điểm, nơi người lao động sẽ làm việc theo thoả thuận của hai bên. Nếu công việc phải di chuyển nhiều địa điểm thì cần ghi nơi làm việc chính của người lao động.

4. Thời hạn của hợp đồng lao động

Thời hạn của hợp đồng cần được ghi rõ ràng trong bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tháng.

 • Hợp đồng xác định hay hợp đồng lao động thời vụ: ghi rõ làm bao lâu, ngày nào bắt đầu ngày nào kết thúc.
 • Hợp đồng lao động không xác định: chỉ cần ghi thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng.

 * Lưu ý:

1. Bất kể hợp đồng lao động nào cũng phải ký kết theo một loại nhất định trong các loại sau:

a)Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng không có thời gian chấm dứt cụ thể giữa hai bên.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn: ở mẫu hợp đồng lao động này thì thời hạn hợp đồng đã được hai bên xác định rõ ràng là đủ 12 tháng hoặc 36 tháng tuỳ công ty, doanh nghiệp..

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định: dành cho những người chỉ làm việc tạm thời trong thời gian ngắn dưới 12 tháng, không phải việc làm cố định.

2. Theo pháp luật quy định: Khi hợp đồng lao động đã xác định (b) hay thời vụ (c) hết hạn, nhưng người lao động vẫn tiếp tục làm việc kể từ ngày hết hạn trong 30 ngày thì hai bên phải làm hợp đồng mới. Trong trường hợp không làm thì hợp đồng đã xác định (b) thành hợp đồng lao động không xác định (a), hợp đồng lao động thời vụ (c) thành hợp đồng lao động xác định (b) trong vòng 2 năm (24 tháng).

Hợp đồng lao động xác định chỉ được ký tối đa 2 lần. Sau khi đến thời gian hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì hai bên phải làm hợp đồng không xác định.

3. Nếu làm công việc có tính ổn định, thường xuyên trên 12 tháng thì không được ký kết hợp đồng thời vụ hoặc theo công việc nhất định (dưới 12 tháng). Điều này chỉ được áp dụng nếu người lao động nghỉ do thai sản, tai nạn, ốm đau … cần có người thay thế để làm việc.

5. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

a. Mức lương

Nếu hưởng lương theo thời gian: ghi rõ mức lương mà người lao động được hưởng theo thời gian hoặc chức vụ trong thang lương, bảng lương đã quy định.

Nếu hưởng lương theo sản phẩm hay lương khoán: ghi mức lương đơn giá theo sản phẩm hoặc lương khoán: 

 • Mức lương theo công việc hay chức vụ do người sử dụng lao động xây dựng được ghi rõ trong bảng lương, thang lương.
 • Mọi mức lương ở mọi công việc bất kể điều kiện lao động hay thời gian làm việc không không được thấp hơn mức lương tối thiểu mà Chính phủ đã quy định.

b. Phụ cấp lương 

Đây là mức lương được bù thêm được ghi lại rõ ràng trong hợp đồng theo thoả thuận của hai bên tuỳ theo:

 • Mức độ nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại của công việc đối với người lao động
 • Tính chất phức tạp của công việc về tay nghề, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, trách nhiệm …
 • Yếu tố sinh hoạt thiếu thốn nếu làm việc tại những vùng xa xôi, hẻo lánh, khắc nghiệt, công việc phải di chuyển nhiều …
 • Để thu hút đối tượng lao động như tăng năng suất lao động, khuyến khích mở rộng lao động, thị trường …

c. Các khoản bổ sung khác

Đây là khoản tiền được bổ sung không bao gồm lương cứng, lương phụ cấp hay các mức tiền thưởng, tiền ăn … Mức lương bổ sung thường dành cho những người thực hiện công việc hoặc chức danh. Các khoản bổ sung cũng cần được ghi rõ ràng trong hợp đồng lao động.

d. Đối với các chế độ và phúc lợi khác

Là các chi phí như tiền thưởng, tiền ăn hỗ trợ, tiền hỗ trợ đi lại, trợ cấp người hoàn cảnh khó khăn … cũng được ghi lại trong hợp đồng.

 • Lưu ý:

Mọi chi phí như lương, trợ cấp trong mẫu hợp đồng lao động đề phải là đơn vị đồng Việt Nam. Trừ khi thanh toán lương cho người không cư trú tại Việt Nam, người cư trú là người nước ngoài.

e. Hình thức trả lương

Theo như quy định của pháp luật, người lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương hợp lý theo thời gian, theo sản phẩm hoặc lương khoán để đảm bảo tiện lợi cho cả hai bên và được duy trì trong thời gian nhất định. Nếu có bất ký sự thay đổi nào trong hình thức trả lương thì người lao động phải được thông báo trước 10 ngày.

Người lao động có thể nhận lương qua tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt. Nếu trả qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý đến những chi phí liên quan để thoả thuận rõ.

Trả lương theo thời gian căn cứ vào thời gian thực tế làm việc:

 • Trả theo từng tháng làm việc như hợp đồng đã thoả thuận.
 • Trả theo tuần: lấy số tiền lương năm (lương tháng nhân với 12 tháng) rồi chia cho 52 tuần.
 • Trả lương ngày: lương tháng chia cho tổng số ngày làm việc theo quy định hai bên đã thoả thuận.
 • Trả lương giờ: Mức lương ngày chia theo số giờ làm việc trong ngày đã quy định.

Trả lương theo sản phẩm: dựa theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu công việc đã giao cùng với chất lượng sản phẩm và đơn giá sản phẩm.

Trả lương khoán: dựa theo mức độ công việc đã làm cùng với chất lượng công việc có tốt không và thời gian hoàn thiện trong bao lâu.

f. Kỳ hạn trả lương 

Thực hiện theo quy định của pháp luật và do hai bên thỏa thuận, cụ thể:

 • Tuỳ theo thỏa thuận hai bên mà người lao động sẽ hưởng lương theo giờ, ngày, tuần hay trả gộp theo hình thức ít nhất 15 ngày trả gộp 1 lần.
 • Nếu trả theo tháng thì 1 tháng 1 lần hay nửa tháng một lần, người lao động sẽ được nhận lương.
 • Thời điểm trả lương sẽ do hai bên thỏa thuận và thường là một ngày cố định trong tháng.

Nếu hưởng lương theo sản phẩm hay trả lương khoán thì thời điểm trả lương theo thoả thuận đã thống nhất. Người lao động sẽ được quyền tạm ứng lương theo lượng công việc đã làm trong tháng nếu lượng công việc phải làm nhiều.

6. Chế độ nâng bậc, nâng lương

Người lao động sẽ được nâng bậc lương hay nâng lương tùy theo điều kiện, thời gian làm việc hay mức lương theo hợp đồng hoặc dựa trên những quy định đã có trong luật lao động.

7. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Người lao động sẽ có thời gian nghỉ ngơi và thời gian làm việc trong 1 ngày theo thoả thuận đã xác nhận của hai bên hoặc dựa trên những quy định sẵn có của pháp luật hay doanh nghiệp, công ty …

8. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động

Điều khoản này được thoả thuận theo nội dung công việc và đảm bảo phù hợp các quy ước, quy định của tập thể và pháp luật về an toàn lao động.

9. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Được quy định theo bảng sau:

Trách nhiệm đóngcủa các đối tượngTỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc
BHXHBHYTBHTNTổng cộng
Doanh nghiệp đóng17,5%3%1%21,5%
Người LĐ đóng8%1.5%1%10,5%
 TỔNG32%
(Mức đóng bảo hiểm = Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BH X Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm)

10. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Mục này ghi các chế độ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề như tiền thưởng, tiền trợ cấp ăn uống, đi lại, hỗ trợ nếu ốm đau, bệnh tật, tai nạn, nhà có hoàn cảnh khó khăn, nhân thân ốm đau, bị chết …

V. Giải đáp một số thắc mắc về mẫu hợp đồng lao động

Xung quanh những thắc mắc về cách làm mẫu hợp đồng lao động sao cho chuẩn, chúng tôi còn nhận được một số câu hỏi sau:

1. Khi nào thì ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn?

Luật lao động đã quy định rõ như sau: người sử dụng lao động và người lao động sau khi đã hết thời gian thử việc hoặc hợp đồng thì chỉ được ký hợp đồng xác định không quá 2 lần. Nếu hợp đồng xác định đã hết thời hạn thì hai bên phải làm hợp đồng không xác định.

Ngoài ra, bạn có thể không cần trải qua thời gian thử việc hay đã qua thời gian thử việc thì có thể trực tiếp ký kết hợp đồng lao động không ký hạn mà không phải làm hợp đồng có kỳ hạn xác định trước đó.

2. Nếu muốn nghỉ việc, người lao động phải thông báo trước bao nhiêu ngày nếu là hợp đồng lao động không xác định thời hạn?

Theo quy định của pháp luật, người lao động sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không cần lý do rõ ràng trong trường hợp đó là mẫu hợp đồng lao động với thời hạn không xác định. Những loại hợp đồng còn lại thì không được.

Nếu muốn nghỉ việc, người lao động phải báo trước 45 ngày theo lịch. Trừ trường hợp có yêu cầu như nghỉ thai sản, tai nạn … của bác sĩ thì mới có thể nghỉ ngay.

3. Thời gian thông báo xin nghỉ việc 

Nếu muốn nghỉ việc, người lao động phải thông báo trước bao nhiêu ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng theo mùa vụ hoặc dưới 12 tháng?

a. Theo luật lao động năm 2012, người lao động nếu nghỉ phải báo trước 3 ngày nếu nguyên nhân bao gồm:

 • Việc bố trí công việc, địa điểm lao động hay các điều kiện lao động không đảm bảo, không đúng theo như hợp đồng đã quy định.
 • Vấn đề về việc trả lương: không theo thời hạn hoặc trả lương chậm, trái với hợp đồng.
 • Bị bóc lột sức lao động, có các hành vi quấy rối, ngược đãi người lao động.
 • Có vấn đề về sức khoẻ như ốm đau, tai nạn chưa có khả năng hồi phục mặc dù đã điều trị liên tục trong 90 liên tiếp (trong hợp đồng có thời hạn xác định) và 25% thời hạn hợp đồng đối với người lao động theo thời vụ hoặc công việc nhất định (dưới 12 tháng)

b.  Còn đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn là ít nhất trước 30 ngày và ít nhất 3 ngày nếu làm thời vụ hoặc công việc thời hạn dưới 12 tháng thì được quy định như sau:

 • Người lao động hay gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể đảm bảo hoàn thành tốt công việc trong hợp đồng lao động.
 • Người lao động được dân bầu làm nhiệm vụ ở các cơ quan hay chức vụ trong nhà nước.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về một số mẫu hợp đồng lao động và những thông tin liên quan. Hy vọng rằng đây sẽ là những điều hữu ích đối với các bạn đọc.

Leave a Reply